Logo BVB ICT

VERBETEREN

Bert van Berlo: “Met aandacht voor interne processen pak ik projecten op. Beginnen bij het begin. Doelstellingen en resultaten formuleren. Van A tot Z het vraagstuk analyseren. Omgevingsfactoren en consequenties in kaart brengen. Bijstellen. Draagvlak creëren. En altijd uitgaan van de dynamiek van een organisatie.”

Meten is weten 

Meten is weten. Dat is geen flauwekul. Informatisering en automatisering bieden uitstekende mogelijkheden hiervoor. Vaak nog beter dan organisaties zich realiseren. Ze maken onvoldoende gebruik van de kansen van uitgekiende informatie en daarbij behorende systemen.

Elk bedrijf creëert en verzamelt informatie. Het is broodnodig voor het houden van overzicht op de bedrijfsvoering. Voor het nemen van afgewogen en gefundeerde beslissingen. En is dus ook van invloed op het bedrijfsresultaat. Voor het verwerken en samenvatten van de informatie zijn systemen nodig en uiteraard hardware.

BVBICT richt zich op het verbeteren en veranderen van informatiesystemen door te inventariseren op welk niveau huidige systemen zich bevinden en welke informatie ze genereren. Door eerst te bepalen waar organisatie en mens staat, is het mogelijk om vanuit de bedrijfsvisie en -wensen een realistisch groeiplan op te stellen.

Eén van de door BVBICT gebruikte methoden is SPOT: Services, Processen, Organisatie en Techniek. Een grondige wijze om diensten van en processen in een organisatie in beeld te brengen, kwaliteit te bepalen en de stand van de ICT-organisatie en de techniek te omschrijven. Met deze informatie als uitgangspunt kun je verder werken aan het formuleren en realiseren van nieuwe doelstellingen of verbeteren van bestaande structuren.

Implementatie

Het is van belang om tijdens een onderzoeks- en implementatietraject niet alleen op kosten sec te focussen, maar te zoeken naar de meerwaarde voor de organisatie door proces, functionaliteit, mens en kosten naast elkaar te zetten en op eigen waarde te waarderen.

Doorpakken en het daadwerkelijk door- en uitvoeren van een specifieke verandering en verbetering is na bijvoorbeeld onderzoek & advies of aankoop van nieuwe systemen of apparatuur altijd wenselijk. BVBICT kan op het gebied van zowel informatisering als automatisering bijdragen aan een succesvolle realisatie van de uitvoering. Of het nu gaat om het selecteren en implementeren van een applicatie, het inbedden van proces- of performance management, het opzetten van een Shared Service Center of het certificeren van ICT.

Daarbij heeft BVBICT oog voor de omslag naar proactief en professioneel handelen van medewerkers. Wordt gelet op de mogelijkheden om klanttevredenheid te verbeteren. En werkt BVBICT vanuit de filosofie dat ICT geen doel op zich is, maar dat het ondergebracht moet worden in het proces van het bedrijf. Vanuit deze optiek ondersteunt ICT medewerkers in de uitvoering van hun werk en kan zo ook bijdragen aan de generatie van omzet.

  • Contact opnemen