Logo BVB ICT

WAAROM BVBICT

Bert van Berlo: “Je kunt niet voorbij gaan aan mensen. Hoe technisch, procesmatig of functioneel een ICT verandering ook is. Je moet medewerkers respectvol confronteren en meenemen in een proces. Bestaande ervaringen en kennis erkennen en nieuwe toevoegen. Ik ben in die zin een bouwer, geen reorganiseerder.”

Wie is BVBICT?

BVBICT gaat uit van de menselijke maat in projecten. Duurzame veranderingen en verbeteringen kunnen alleen dan een voedingsbodem krijgen als er gedragenheid is in een organisatie; van bestuur tot werkvloer. Open, eerlijke en kritische communicatie is daarbij essentieel. BVBICT zet dan ook in op een brede samenwerking, het delen van informatie en bovenal het respecteren van bestaande structuren. Het erkennen van ervaringen en aanwezige kennis en het betrekken van medewerkers bij adviezen biedt altijd meerwaarde op de lange termijn. Door te geven, door te kiezen voor een persoonlijke aanpak en door rekening te houden met mensen ontstaat interactie, komen informatieprocessen op gang en kunnen vervolgens knopen worden doorgehakt. Alleen op deze wijze beklijven veranderingen, zijn oplossingen blijvend en kun je het verschil maken.

Kernwaarden

  • Open en Eerlijk
  • Integer en betrouwbaar
  • Kwaliteit boven kwantiteit
  • Effectief en resultaatgericht
  • De Menselijke Maat

Voor wie

Bert van Berlo: “Ontwikkelingen - zeker technologische - lijken ons soms in te halen. De digitalisering van het leven gaat hard en vaak verder dan we ons realiseren. Dat geldt voor alle sectoren. Of we het nu hebben over de toepassing van domotica in huizen of digibords en e-learning in het onderwijs. Het is zaak dat bij te houden. Maar vooral om gewogen keuzes te maken.

BVBICT biedt haar ICT-diensten breed aan de zorgsector, het onderwijs, MKB, overheden en telecom aan. Uitgangspunt is in de optiek van BVBICT namelijk voor elke sector gelijk: het in kaart brengen van de huidige situatie t.a.v. processen, informatie en informatiesystemen en daar de stand van de techniek aan koppelen (informatietechnologie). Van dromen en wensen naar realiteit en vervolgens mogelijke doorontwikkelingen.

Daarbij houdt BVBICT in acht dat Informatisering en Automatisering (of Informatiemanagement en ICT) niet alleen meer is voorbehouden aan medewerkers in een organisatie. Technologie raakt hun hele professionele netwerk: van cliënten in de zorg en hun mantelzorgers tot leveranciers. Van leerlingen in het onderwijs tot uitgeverijen. Van burgers tot samenwerkende partners. Als organisatie dien je er naar te streven deze partijen met elkaar te laten communiceren. En daar is meer voor nodig dan een reguliere ICT-oplossing. Doelgroepen en ICT-systemen moeten op elkaar afgestemd worden. Welke medewerker geef je wat qua apparaten en qua toegang tot informatiesystemen? Wil je als bedrijf een cloudoplossing? Kies je voor zorg op afstand. Of digitaal huiswerk? En zo ja, hoe ga je dan om met beveiliging en met de privacy van gegevens. BVBICT benadert deze vraagstukken niet vanuit één perspectief, één onderdeel, maar juist vanuit het totaal. Want alleen de integratie en combinatie van systemen voegt pas echt iets wezenlijks toe aan het bedrijfsproces.

  • Contact opnemen