Logo BVB ICT

ADVISEREN

Bert van Berlo: "Adviseren en beleid formuleren kun je pas als je onderzoek doet. Vragen stelt. En bestaande uitgangspunten ter discussie stelt. Dat kan middels een quickscan, maar ook door meer uitgebreid onderzoek te verrichten. Die keuze is afhankelijk van de gewenste resultaten en maak ik altijd in overleg met de opdrachtgever."

Quickscan 

Het is voor een interne organisatie - wegens gebrek aan tijd of kennis - niet altijd even gemakkelijk om de vinger te leggen op het onvoldoende goed functioneren van een systeem. Het kan best zijn dat bijvoorbeeld een HR-systeem meer mogelijkheden biedt, dan waar medewerkers zich van bewust zijn. Of dat het juist onvoldoende handvatten heeft om informatie te structureren en analyseren. Met een kort onderzoek is het dan mogelijk binnen een aantal dagen overzicht en inzicht te krijgen in de huidige situatie en toestand van een dergelijke ICT-functie binnen een organisatie. Gewoon opnieuw de status vaststellen en de stand van zaken in beeld brengen. Inventariseren. Aandacht hebben voor risico’s qua beheersing en management. En dat alles in het licht gezet van de bedrijfsvisie.

BVBICT betrekt in haar kortlopende analyses de organisatiestructuur, organisatieprocessen, huidige informatiesystemen en ICT-infrastructuur. Naast een beschrijving van de huidige situatie geeft BVBICT per onderdeel aan welke punten kritiek zijn. Uiteraard krijgt de klant ook een advies over mogelijke oplossingen en het daarin te volgen proces. BVBICT kent de methodieken die het mogelijk maken om kort en krachtig onderzoek uit te voeren. Bovendien heeft BVBICT een brede kennis van de leveranciersmarkt, zonder dat er een verstrengeling van belangen is.

Kostenonderzoek

Het is ook mogelijk om de volledige kosten - Total Cost of Ownership | TCO - van ICT inzichtelijk te maken. Dé manier om sterkere en meer realistischere begrotingen te kunnen opstellen. Niet alleen worden in het TCO-onderzoek de kosten van ICT - van personeel, applicaties, netwerk, beheer en apparatuur & devices tot contracten en licenties - benoemd, maar tevens wordt benoemd welke kosten aan welke organisatorische eenheid kunnen worden toegerekend. Verborgen kosten - bijvoorbeeld afdelingen die op eigen begroting applicaties of tablets aanschaffen - worden zo inzichtelijk en kunnen op een juiste manier worden toegekend. Op deze wijze wordt het mogelijk ICT-kosten te splitsen naar verantwoordelijkheden van ICT-afdelingen en andere organisatorische onderdelen.

Beleid

ICT draagt wezenlijk bij aan het realiseren van het primaire proces. Het opstellen van beleidsplannen over de ontwikkeling van informatisering en automatisering is dan ook geen overbodige luxe. Hoewel het mogelijk is een ICT- beleidsplan te splitsen naar een Informatiebeleidsplan (gericht op het applicatielandschap, de informatievoorziening en -verwerking) en een Automatiseringsbeleidsplan (gericht op voornamelijk de ICT-infrastructuur en -architectuur) is het gebruikelijk meteen beide facetten in één beleid te vervatten en zo elkaar te laten versterken.

BVBICT schrijft beleid - zowel op strategisch, tactisch of operationeel niveau - dat nauw aansluit bij de behoefte en toekomstplannen van de onderneming. Dit is van essentieel belang om kruisbestuiving en dus vernieuwing en verbetering in het proces én in de organisatie op gang te brengen.

  • Contact opnemen