Logo BVB ICT

Envida

“Bert van Berlo heeft zich als interimmanager ICT in een dynamische periode van fusie en complexe verandertrajecten rondom outsourcing van ICT-diensten bewezen als bruggenbouwer, nuchter in zijn analyse, daadkrachtig in zijn aanpak, koersvast en met altijd een goed oog voor menselijke verhoudingen. De transitie naar een geheel nieuwe inrichting van de ICT binnen Envida is mede door zijn zorgvuldig opereren succesvol verlopen.”

-- Jan Maarten Nuijens, Raad van Bestuur Envida
 

Fusie zorginstellingen en outsourcing ICT

1 Januari 2014 fuseerden GroeneKruisDomicura (thuiszorg) en Vivre (verzorgings- en verpleeghuizen) tot de nieuwe organisatie Envida (Maastricht, 4.500 medewerkers). Envida werkt vanuit het principe dat de cliënt zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zijn leven. Envida ondersteunt respectvol en in alle openheid de cliënt en zijn mantelzorgers bij het voeren van de regie over dat leven. BVBICT werkte twee jaar als interim-manager aan de voorbereiding van de fusie op ICT-gebied. De opdracht kende meerdere aspecten:

 
  • Samenvoegen van de ICT-omgevingen van beide organisaties: de gehele informatievoorziening, informatiesystemen en technisch infrastructuur is geïnventariseerd en gedocumenteerd. Samen met het bestuur en de gebruikersorganisatie zijn keuzes gemaakt, plannen geschreven en de plannen uitgevoerd; 
  • Uitbesteden van het technisch beheer en technisch applicatiebeheer. Na selectie van een leverancier zijn migratieplannen opgesteld en uitgevoerd en contracten (SLA en DAP) gemaakt. Na de overgang voerde BVBICT de regie over de prestaties van de ICT-leverancier;
  • In samenwerking met zorgdirectie en staffunctionarissen opstellen van een nieuwe visie ten aanzien van ICT-mogelijkheden en -ontwikkelingen in zowel het intra- als extramurale primaire zorgproces;
  • Operationeel onder controle brengen van het beheer op zorg-ICT, zoals zusteroproepsystemen, domotica, locatiebepaling cliënten en telefoniesystemen. De bestaande technologiesystemen, lopende en geplande projecten zijn geïnventariseerd en er is aansluiting gezocht bij de thema’s en programma’s van Envida. BVBICT stelde niet alleen een plan van aanpak op, maar was ook verantwoordelijk voor het projectmanagement en de bewaking van de uitvoering.

BVBICT stuurde binnen deze processen twee teams aan, namelijk het team Functioneel Applicatiebeheer met vijf medewerkers en het team ICT met 8 medewerkers.

Kwaliteitsdocumentatie

Begeleiden van Envida bij het op orde krijgen van haar kwaliteitsdocumenten en kwaliteitssysteem (MMS van Inception). Zorgdagen voor: de inhoudelijke revisie en kwantitatieve sanering van de interne kwaliteitsdocumenten; ondersteunen applicatiekeuze en implementeren van de applicatie; de borging van het inhoudelijk beheer bij de eigenaren van de respectievelijke documenten en het ontwikkelen van een stappenplan voor het vervolgtraject.

  • Contact opnemen