Logo BVB ICT

Provincie Overijssel

Procesverbetering HR, Facilitair en ICT

Adviseren van de Provincie Overijssel over het gebruik van en koppelingen tussen Beaufort, Planon en Topdesk in het proces instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. De koppelingen betreffen het uitwisselen van persoonsgegevens en het versturen van service requests. BVBICT heeft zowel een functioneel als een technisch ontwerp / beschrijving gemaakt van de koppelingen. Voorafgaand aan de ontwerpen zijn een mini businesscase en een definitiestudie conform standaarden van de Provincie Overijssel opgeleverd.

  • Contact opnemen